Teflonspray jula

PTFE-smörjmedel | HAMRON – Jula

PTFE-smörjmedel | HAMRON | Jula

Bildar en färglös skyddsfilm; Tränger in snabbt; För t.ex. plast, gummi och trä. Välj Info · Smörjfett. 420 ml. 99 90. Pris per liter 237,86.

Universellt smörjmedel med enastående mekanisk och termisk smörjfunktion, extremt låg friktionsfaktor samt utmärkt vidhäftning. Medlet förebygger slitage och förhindrar fastkörning med mycket gott resultat.

Smörjmedel – Jula

PTFE-innehållande sprayfett som smörjer effektivt och ger långvarigt skydd till rörliga och mekaniska delar i fordon och bostäder.

Smörjmedel | Vi gillar välutrustade garage, vältvättade bilar, smarta biltillbehör och praktiska transporthjälpmedel. Välkommen till Jula!

Litiumfett White Grease +PTFE – Jula

Litiumfett | Innehåller PTFE | CRC White Grease +PTFE | Jula

Smörjer, skyddar och ger tillbaka lyster på t.ex. plast, gummi och trä. Dessutom förhindras gummi från att frysa och hårdna.

PTFE-innehållande sprayfett som smörjer effektivt och ger långvarigt skydd till rörliga och mekaniska delar i fordon och bostäder.

Silikonspray | Smörjer och skyddar | HAMRON – Jula

Silikonspray | Smörjer och skyddar | HAMRON | Jula

Olje- och fettfritt smörjmedel. · För torr och effektiv smörjning av rörliga delar. · Även lämpligt som släppmedel. · Kan användas på bl.a. metall-, plast- och …

Smörjer, skyddar och ger tillbaka lyster på t.ex. plast, gummi och trä. Dessutom förhindras gummi från att frysa och hårdna.

Smörjmedel med PTFE, 400 ml – Biltema.se

Weldtite TF2 teflonspray 150ml. Hem / Verktyg/Service / Oljor/Fett / Wel Mer. 39 kr.

Inträngande smörjmedel med PTFE. Förbättrar smörjeffekten och minskar friktionen på de ytor som behandlas, samt skyddar mot fukt och korrosion. Användes för smörjning där ett långvarigt skydd önskas. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Torrt smörjmedel med PTFE, 500 ml – Biltema.se

Genom att smörja regelbundet förlänger du föremålets livslängd och kan slippa täta reparationer av dessa delar. Vi har universalfett, silikonspray, låsolja och …

Olje- och fettfritt smörjmedel. För torr och effektiv smörjning av rörliga delar.  Även lämpligt som släppmedel. Kan användas på bl.a. metall-, plast- och träytor.  Tål temp. upp till 250 °C. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Vid otillräcklig ventilation kan explosiva ång-luftblandningar bildas.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Pentan; propan-2-ol

Teflonspray Cykeltillbehör – PriceRunner

Teflonspray • Jämför (26 produkter) hos PriceRunner »

Teflonspray Cykeltillbehör ✓ SPARA pengar genom att jämföra priser på 26 modeller ✓ Läs omdömen och experttester ✓ Betala inte för mycket – Gör ett bättre köp idag!

Smörjmedel | Köp hos Clas Ohlson

PTFE-spray | Smörjmedel 300 ML | Snabb leverans

PTFE-spray används för torrsmörjning av områden där olja, fett och liknande orsakar nedsmutsning. För metall, plast, trä, gummi etc ✓ Köp nu hos Würth.

Keywords: teflonspray jula