Fördelar med att använda en hederlig griffeltavla

‌Från att reglera tempot i en klass till att bjuda in en tröstande känsla av nostalgi i klassrummet, det finns många fördelar med att använda en griffeltavla fortfarande när du undervisar. Dessutom är det nästan omöjligt att tänka på ett klassrum utan en griffeltavla eller svart tavla som det också brukar benämnas. Sedan den första skivan av skiffer hängdes på en vägg i Skottland 1801, har svarta tavlor varit en integrerad del av klassrummet. Och medan många lärare har ersatt svarta tavlor med whiteboards, väljer många att bibehålla det gamla och använda det tillsammans med det nya. Vi berättar mer.

Undervisar med penna

När det gäller att lära elever hur man skriver är ett av de bästa sätten att lära sig och öva på en griffeltavla. Förutom att ta upp eleverna till den stora svarta tavlan, förser vissa lärare eleverna med personliga svarta tavlor kompletta med linjer.

Tillhandahålla ett användbart visuellt hjälpmedel

Vissa elever har bara svårt att lära sig när ett visuellt hjälpmedel inte är inblandat. Svarta tavlor är ett utmärkt sätt att maximera dina elevers förmåga att lära sig och behålla ny information. Genom att skriva ut nyckelpunkter och rita användbara illustrationer på svarta tavlan kan eleverna också ta till sig bättre dess budskap och skapa mer exakta anteckningar. Att se dig skriva och rita kommer också att hålla deras intresse längre än vad en tråkig PowerPoint gör.

Skapa och upprätthålla struktur

Elever i alla åldrar har enorm nytta av struktur. När lärare gör en regelbunden övning med att skriva en sammanfattning av dagen på svarta tavlan, kan eleverna se vad som kommer härnäst, förbereda sig för framtida lektioner och planera framåt. Detta minimerar ångest och bidrar till optimal produktivitet och prestation. Från sin position längst fram i klassrummet kan lärare som använder svarta tavlor fånga elevernas signaler och uppmärksamma var eleverna är i sin förståelse av innehållet.