Et WMS lagersystem er så godt som uundværligt 

Som en virksomhed med et lager møder man mange udfordringer i hverdagen. Et WMS lagersystem, også kaldet et Workhouse Management System, kan være løsningen på rigtig mange af dem. Med et WMS system kan man tracke alt hvad der relaterer sig til lagerstyring og derfor spiller et WMS lagersystem en stor rolle i optimeringen af lageret.

Med et WMS lagersystem automatiseres mange af de processer, der ellers kunne være omstændige og som kan lede til forsinkelser og fejl, hvilket både sparer virksomheden tid, gør den mere konkurrencedygtig og øger sandsynligheden for at kunderne handler samme sted igen.

Implementering af et WMS system effektiviserer med 25-40%

Når et WMS system skal implementeres, så kræver det selvfølgelig noget af de ansatte, men det betaler sig uden tvivl i sidste ende. Rent faktisk kan lageret optimeres med 25-40%, med et godt WMS lagersystem.

Effektiviseringen består, som nævnt, bl.a. i den tid der spares. Ved at virksomhedens WMS system automatiserer utroligt mange processer, sikrer man at medarbejderne på lageret ikke skal bruge deres tid på de samme opgaver som før. De opgaver der kan tages hånd om uden menneskelig påvirkning, når først et WMS lagersystem er sat op, efter de ønskede parametre, vil i stedet varetages af WMS systemet.

Udover de dele af processen, som et WMS lagersystem selv håndterer automatisk, vil der også være tidsbesparelser på andre områder. Her kan det nævnes som eksempel, at virksomhedens WMS system kan komme med anbefalinger til forskellige dele af lagerprocesserne, som en medarbejder tager sig af. Systemet kan eksempelvis mappe ud hvordan varerne står bedst i forhold il hinanden, på lageret. Et WMS system kan også foreslå lagermedarbejderen hvilken rute han eller hun bør tage, baseret på varernes placering på lageret. Derudover kan et WMS system informere om den anbefalede indpakning af de givne varer.

Intuitivt WMS lagersystem letter arbejdsgangene

Det intuitive setup der kan findes i et moderne WMS system, gør arbejdsdagen noget lettere, både fordi et WMS lagersystem kan løse en del opgaver automatisk, men også fordi systemet tilbyder brugerne en intuitiv brugerflade. Derudover vil oplæring af nye medarbejdere være en meget mindre omstændig opgave. Dette sker, da der vil være færre opgaver som nye medarbejdere skal læres op i, fordi virksomhedens WMS system selv løser så mange af de opgaver der hører med til lagerstyring og ordrehåndtering. Desuden vil det intuitive WMS lagersystem være hurtigt og let at sætte sig ind i.

Opnå øget kundetilfredshed med et solidt WMS system

Med et velfungerende WMS lagersystem er det nemmere at opnå øget kundetilfredshed, da de automatiserede processer sørger for at kundernes ordrer behandles hurtigere, samt at der sker færre fejl.

Skulle der, mod forventning, ske fejl, forholder det sig heldigvis sådan, at alt kan spore i et WMS system, og dermed kan man nemmere arbejde med at undgå samme fejl en anden gang. Alt i alt vil implementeringen af et WMS lagersystem have stor indflydelse på en virksomheds konkurrencedygtighed.