Doseringspump som håller för industrin

Arbetar du inom industrin vet du hur viktigt det är med god kvalitet på de produkter som används. Något av de viktigaste produkterna som används är doseringspumpar, oavsett om det handlar om trögflytande ämnen eller lättflytande ämnen. Vi ger dig i denna artikel en översiktbild över det här med doseringspumpar.

Vad är egentligen en doseringspump?

En doseringspump transporterar vätskor och ger exakt mängd till vad du nu ska använda vätskan till. Den exakta volymen beror på rotationen, tiden eller (för kolvpumpar) slaglängden. Olika pumpteknologier kan användas som doseringspumpar där varje typ har särskilda fördelar som kan användas för den aktuella verksamheten. Doseringspumpen är därför inte en individuell pump, utan används istället för exakt dispensering av en vätska till speciella ändamål.

Hur doseringspumpar fungerar

Det finns ingen enhetlig driftsprincip för doseringspumpar, eftersom olika pumpteknologier används för att dosera vätskor. De vanligaste teknikerna inkluderar kolvpumpar, peristaltiska pumpar, membranpumpar och kugghjulspumpar. Men andra tekniker kan också användas för dosering, inklusive roterande kolvpumpar, progressiva pumpar, skruvpumpar och några fler. Alla typer erbjuder mycket exakt doseringsteknik, vilka inte kommer att torka ut, och vissa är också självsugande. Kolvpumpar hanterar vätskor med en kolv som förskjutningselement, kolven utför en slagrörelse i en cylinder med inlopp och utlopp. När mediet sugs in strömmar det in i pumpen och pressas sedan ut ur pumpen under transporten. Med varje slag kan samma mängd vätska transporteras så att exakt dosering är möjlig. Membranpumpar för vätskor genom ett elastiskt membran som är anslutet till transportkammaren. Om undertryck utövas på membranet suger membrandoseringspumpen in mediet i pumpkammaren, med positivt tryck transporteras vätskan. Liksom med kolvpumpen bestäms doseringsmängden av antalet slag.

Alla har en så kallad kolvpump

Alla pumpar som används för dosering har en sak gemensamt, de är kolvpumpar. Det betyder att de förmedlar mediet i slutna volymer. Däremot transporterar flödesmaskiner (centrifugalpumpar) mediumströmmarna fritt genom pumpen. Det är därför dessa pumpar inte är så väl lämpade för dosering. Deras transportmetoder bygger på en princip som är för oprecis. Fördelen med deplacementpumpar är att de kan transportera exakta volymer, vilket gör att de kan dispensera den definierade doseringsmängden av en vätska.

Storlekar och vikt

Beroende på design kan doseringspumpar komma i många olika storlekar. Små doseringspumpar är kompakta enheter som enkelt kan drivas och underhållas. Ett stort doseringssystem väger däremot flera ton och kräver motsvarande utrymme. Doseringsteknik av denna storlek är vanligtvis inbyggd i ett processtyrningssystem så att det kan manövreras och styras säkert och enkelt, även på långt håll. Doseringspumpar har funnits med toppmodern mikroprocessorteknik under en längre tid. Membranpumpens funktionsprincip tillämpas i stegmotorpumpen, men med en stegmotor som drivning. Stegmotorer arbetar extremt exakt och möjliggör därför mycket exakt dosering över ett stort effektområde. Oavsett om du behöver dosera några milliliter eller många kubikmeter per timme, det finns doseringspumpar för varje applikation och nästan varje medium. Att hitta rätt doseringsteknik för den önskade applikationen är dock inte alltid lätt. Tänk på den effekt du vill få ut av din doseringspump. Den maximala flödeshastigheten bör bestämma storlek och vikt.