Detta ska man tänka på när man ska bygga en brygga

Om du har ynnesten att ha en bostad nära vatten, eller om du är ansvarig för exempelvis en båtklubb eller liknande, är du med största sannolikhet också införstådd med vilket arbete som kan krävas för att få till ett lyckat byggande av en brygga. Bryggan blir en nödvändig bro för att möjlggöra allting från anläggande av båtar till badande under varma sommarmånader, men det är väldigt viktigt att se till att man gör sin hemläxa för att se till att man får ett så gott utfall som det bara går. 

I den här texten kommer vi att dela med oss av några av de viktigaste sakerna att tänka på när det kommer till att bygga en brygga. Om det inte rör sig om en mindre badbrygga är det i regel alltid bäst att använda sig av proffs som exempelvis Pontech Marina eller liknande företag. Att bygga en brygga på rätt sätt är någonting som kräver erfarenhet och skicklighet, någonting som vi pratar närmare om i den här texten. På pontechmarina.com/se/ kan du läsa mer kring detta. 

Lyssna på proffsen 

En av de största anledningarna till varför man alltid bör vända sig till en byggfirma för större projekt av den här typen är att deras erfarenhet oftast är helt ovärderlig. Även om man kanske har en tanke kring hur man vill att bryggan ska konstrueras så kan det finnas en rad praktiska anledningar till varför det inte går att genomföra. Genom att ha en dialog med de som ska bygga bryggan kan man komma fram till en bra lösning snabbt. 

Samtidigt så är dessa byggfirmor alltid intresserade att alla ska bli så nöjda som möjligt med resultatet. Därför är det klokt att så tidigt som möjligt ta kontakt med exempelvis Pontech Marina eller ett annat företag som man har valt att arbeta med. Genom att komma igång tidigt så kan man tillsammans komma fram till en lösning och en handelsplan som fungerar väl för er båda. 

Se till att planera för underhåll 

Bryggor är inte någonting som man kan bygga för att sedan låta ligga tills det är dags att byta ut den om 20 år. Det är väldigt viktigt att man planerar för att underhålla sin brygga på bästa sätt. Genom att bygga bryggan på ett sådant sätt som gör det enkelt att göra rutinunderhåll kan man förlänga livslängden på bryggan med flera år, och är någonting som är väldigt klokt att hålla i åtanke.  

Räkna med att gå lite över budget 

Detta är någonting som är klokt att ha i åtanke, oavsett vilket byggprojekt som man åtar sig. Även om man ofta kan uppskatta vad helhetskostnaden kommer att bli så är det väldigt vanligt att exempelvis problem vid installation eller volatila materialpriser gör att priset skjuter iväg en aning. Därför är det väldigt viktigt att du antingen skriver på ett avtal och får en faktura innan bygget sätter igång, eller att du är beredd på att det kan komma att krävas att man skjuter till lite extra till sin budget pengar för att få allting att komma i hamn.